ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง TREND CONSTANTS FOR LIPSCHITZ MAPPINGS

January 19, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkslide2

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

TREND CONSTANTS FOR LIPSCHITZ MAPPINGS

โดย

Prof. Kazimierz Goebel

จาก  Maria Curie-Sklodowska University, Poland
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 10.00 – 12.00 น.
ชั้น 14 ห้อง 1408A อาคารมหาวชิรุณหิศ