ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง The Strange Frequencies of Digits within Real-Life Data

February 11, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkขอเชิญคณาจารย์และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง

The Strange Frequencies of Digits within Real-Life Data

โดย

Professor Alex Ely Kossovsy

Applied Mathematics and Statistics Department, the City University of New York

ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 14.00 น.

ณ ห้อง 308 อาคารมหามกุฏ