ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจำปี 2560 (APAM 2017)

February 7, 2017 ประชุมวิชาการPoster-copy.002

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.math.sc.chula.ac.th/apam2017/