ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20 (AMM 2015)

January 7, 2015 ประชุมวิชาการ Conference & Seminar, newsขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ประจำปี 2558 ครั้งที่ 20  (The 20th Annual Meeting in Mathematics 2015)   ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.amm2015.com/