ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Spinning Black holes โดย PROFESSOR SUSHANT G. GHOSH

January 14, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkขอเรียนเชิญคณาจารย์และนิสิต ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Spinning Black holes โดย PROFESSOR SUSHANT G. GHOSH ในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง 1309A ชั้น 13 อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

Spinning Black holes

by

PROFESSOR SUSHANT G. GHOSH

CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS,  JAMIA MILLIA ISLAMIA (A CENTRAL UNIVERSITY), NEW DELHI

Abstract: The Newman-Janis algorithm, based on complex transformations, provides a set of steps with which can be used to construct spinning black hole solutions starting from non-spinning counterparts. The Newman-Janis algorithm is a useful and simple tool to produce the rotating Kerr or Kerr-Newman metrics from the easily derivable Schwarzschild or Reissner-Nordstr¨om line elements, respectively. The algorithm involves making a complex transformation on the null tetrad vectors for the non-spinning metric to arrive at the analogous spinning solution. In this talk, we will largely follow and apply the algorithm to map the Reissner Nordstr¨om to the Kerr-Newman metric. The original Schwarzschild to Kerr “version” of the algorithm is obtained trivially by taking the limit as the BH charge vanishes.

It is natural to ask: Is the algorithm applicable to modified theories, or to Higher dimensional theories? We shall try to address these and related issues.