ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Deliver Business Value Creation Through Technology โดย Dr. Chatchai Thnarudee

January 7, 2015 บรรยายพิเศษ news, Special Talkขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ

Deliver Business Value Creation Through Technology

โดย

Dr.Chatchai Thnarudee

Country Information Technology Manager
Chevron Thailand Exploration and Production. Ltd

วันจันทร์ที่  26  มกราคม 2558
เวลา 13.00 น.  – 14.30 น.
ห้องประชุม 1208/9 ชั้น 12 ตึก มหาวชิรุณหิศ

ABSTRACT (PDF)