ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง O’ Hara’s knot energies and W1/p,p – harmonic maps into spheres

June 14, 2018 บรรยายพิเศษspe - lecture

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง

O’ Hara’s knot energies and W1/p,p – harmonic maps into spheres

โดย

Prof. Arimin Schikorra

Department of Mathematics, University of Pittsburgh, USA

ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ณ ห้อง 1208/9 อาคารมหาวชิรุณหิศ

Abstract

O’Hara’s knot energies are a class of knot energies that penalize self-intersection and, to some extent, reward untangledness. I will explain the basic construction of these energies, their main properties, and explain how minimizers (and more general critical knots) share some decisive features with harmonic maps into spheres, which can be used to show regularity properties for such knots. Joint work with S. Blatt, Ph. Reiter.

(คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)