การบรรยายแผนยุทธศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2560-2563 โดย อ.วรโชค ไชยวงศ์

July 21, 2017 บรรยายพิเศษIMG_1296

ภาควิชาฯได้รับเกียรติจาก  อาจารย์วรโชค ไชยวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ มาบรรยายแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่