ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง

August 22, 2017 บรรยายพิเศษSpeclecture-28Aug60

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบานเย็น (ชั้น 15) อาคารมหาวชิรุณหิศ
(1) Professor Gilad Lerman
The School of Mathematics, University of Minnesota
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง A Well-Tempered Landscape for Non-convex Robust Subspace Recovery
เวลา 13.00 – 14.00 น.
(2) ดร.ธีรสรรค์ ขันธวิทย์
University of Tokyo
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง Stable homotopy, Seiberg-Witten theory, and low-dimensional topology
เวลา 14.30 – 16.00 น.

Download abstract here.

(คลิกเพื่อดูตารางการบรรยายพิเศษทั้งหมด)